1.1.        Найменування Комунального підприємства Чернівецьке комунальне підприємство "Муніциапльний інфоцентр"

код за ЄДРПОУ 31561639

місцезнаходження         58000, місто Чернівці, вул. Шептицького Андрея Митрополита, будинок 9

поштова адреса 58000, місто Чернівці, вул. Шептицького Андрея Митрополита, будинок 9

розклад роботи понеділок-пятниця з 9-00 до 18-00,

перерва на обід з 13-00 до 14-00

прізвище, ім’я та по батькові керівника підприємства                                           Паращук Іван Вікторович

номери засобів зв'язку         +38 0372 55-14-37, +38 050 374-24-69

адреси електронної пошти                                                                                       Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.                                                         micchernivtsi@gmail.com

місце та графік прийому громадян         58000, місто Чернівці, вул. Шептицького Андрея Митрополита, будинок 9, постійно у робочі години

прізвище, ім’я та по батькові заступників       немає

Витяг про державну реєстрацію - Завантажити

1.2.        Цілі діяльності Комунального підприємства

  • Пріоритетність виконання завдань, пов'язаних з інформатизацією різноманітних сфер життєдіяльності міста.
  • Створення та безперебійне функціонування інформаційних потоків між комунальними підприємствами міста, міською радою та її виконавчими органами.
  • Взаємодія з іншими службами та підприємствами міста.
  • Функціонування Єдиного розрахункового центру

1.3.        Статут Комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.

перелік сканованих і електронних документів- Завантажити

1.4. Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо Комунального підприємства         сканований документ  - Завантажити

1.5. Порядок та нормативно-правові акти, на основі яких утворюються тарифи на послуги комунального підприємства     тарифів не встановлено

1.6. (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника,  номери засобів зв'язку, ,).

Найменування виконавчого органу Чернівецької міської ради, у підпорядкуванні якого знаходиться комунальне підприємство Управління комунікацій, зовнішніх зв’язків та електронного урядування Чернівецької міської ради

місцезнаходження         58000, місто Чернівці, площа Центральна, будинок 1, кабінет 106

поштова адреса 58000, місто Чернівці, площа Центральна, будинок 1

прізвище, ім’я та по батькові керівника  Катеринчук Павло Миколайович
                                                     

адреса електронної пошти   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

місце та час прийому громадян    прийом не веде

номери засобів зв'язку   +380 372 522 579

 

1.7. Організаційна структура Комунального підприємства з назвами структурних підрозділів, їх основними функціями, прізвищем, ім’ям та по батькові керівників, їх фото, службовими номерами засобів зв'язку, адресами електронної пошти, місцем та часом прийому громадян.

Тільки директор, головний бухгалтер.

1.8. Оголошення про вакансії Комунального підприємства, термін подачі документів, їх перелік, вимоги до кандидата,  порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Немає

1.9. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) та декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника Комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних).

перелік сканованих і електронних документів (подані сторінки із ненульовим майном)  - Завантажити

1.10. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів Наглядової ради (у разі її утворення) Комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, наявність корпоративних  прав (із зазначенням щодо яких юридичних осіб), а також зазначається, хто із членів Наглядової ради Комунального підприємства є незалежним. Немає

1.11. Річні звіти керівника та Наглядової ради (у разі її утворення) Комунального підприємства.   Немає.

1.12. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів Наглядової ради Комунального підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням.   Скан-копія частини контракту керівника  - Завантажити

1.13. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності Комунального  підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

1.14. Квартальна, річна фінансова звітність Комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування. Затверджені річні фінансові плани Комунального підприємства, квартальні та річний звіти про виконання фінансових планів за останні три роки.

перелік електронних документів  - Завантажити

1.15. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності Комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням Наглядової ради Комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством. Комунальне (дочірнє) підприємство оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.   Немає.

1.16. Відомості про договори, учасником яких є Комунальне (дочірнє) підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" шляхом розміщення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів: http://edata.gov.ua.   Немає.

1.17. Інформація про операції та зобов’язання Комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства, в тому числі:

1.17.1. Обсяги бюджетних асигнувань на попередній квартал – всього та в розрізі бюджетних програм.   Немає.

 

1.17.2. Обсяги видатків, проведених за рахунок коштів бюджету за попередній квартал – всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень коштів спеціального фонду бюджету). .   Немає.

 

1.17.3. Об’єкти, що перебувають  на балансовому  та позабалансовому  обліку  Комунального підприємства (їх вартість).

1.18. Результати планових та позапланових ревізій, перевірок, аудиту, аналізу тощо, які проводились на Комунальному (дочірньому) підприємстві за останні три роки. 

перелік сканованих і електронних документів  - Завантажити

1.19. Кількість службових відряджень керівника, працівників Комунального  підприємства,  у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.   Немає.

 

1.20. Річний план закупівель суб’єкта господарювання комунальної власності міста Чернівці. .   

 

перелік сканованих і електронних документів  - Завантажити

 

1.21. Фінансовий план Комунального підприємства.

перелік електронних документів - Завантажити

1.22. Інформація про перелік та умови надання послуг Комунальним (дочірнім) підприємством, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення, порядок одержання послуг та інформація про порядок  оскарження  рішення  керівника  цього підприємства.  

перелік електронних документів  - Завантажити

1.23. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єкта господарювання комунальної власності міста Чернівців, (дочірнього підприємства), його дій чи бездіяльності. Звіти  щодо задоволення запитів на інформацію за місяць, квартал, рік. .   Немає.

1.24. Ім’я, прізвище та по батькові відповідальної за інформацію особи.

Паращук Іван Вікторович

декоративные растения